TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

EEC ร่วมหารือ เกรท วอลล์ ยอดแผนลงทุนในไทย

เกรท วอลล์

ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทีมงาน เข้าพบ นายจาง เจียหมิง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหารือถึงความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors ในพื้นที่ EEC

โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ถือเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ EEC ให้การส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งไว้ ว่าประเทศไทยจะต้องมีสัดส่วนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 30 ภายในปี 2030

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors นั้น นายจาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนกล่าวว่า “ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทาง GM เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะเริ่มเดินสายการผลิตภายในต้นปีหน้า โดยตั้งเป้าจะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของ Great Wall Motors ในภูมิภาคอาเซียน โดยโมเดลที่จะผลิตในประเทศไทยจะมี ทั้งรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและ EV รวมถึงการพัฒนา Autonomous car ในอนาคตอีกด้วย”

นายจาง ให้ข้อมูลว่าบริษัทจะพยายามใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุด และพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายประเทศในการจัดหาชิ้นส่วนให้กับบริษัท สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีหลักที่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้ บริษัทมีแผนที่จะแนะนำบริษัทลูกให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย อาทิ ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนบุคลากรโดยบริษัทแม่ในประเทศจีนจะมีการจัดตั้ง Training Center เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทสำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เนื่องจากองค์ความรู้ของยานยนต์ปัจจุบันและยานยนต์ไฟฟ้าจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมองว่าจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในอนาคต ซึ่งทาง EEC ได้ให้ข้อมูลว่า EEC มีการผลักดันการพัฒนาทักษะบุคลากร และสนับสนุนในเรื่องของ New Skill, Re-Skill, Up-Skill ผ่าน EEC Model ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ Great Wall Motors อยู่แล้ว

นอกจากนี้ ดร.คเณศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับ Great Wall Motors นอกจากบริษัทจะทำธุรกิจยานยนต์และส่วนประกอบแล้ว บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Smart City โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของบริษัท ในเรื่อง Smart Transportation ตัวอย่าง Smart City ที่บริษัทพัฒนาหลักในหลายเมือง เช่น เมืองฉงชิ่ง เจ้อเจียง เป็นต้น