CAT มั่นใจ LoRaWAN จะเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์คนไทย

CAT เดินหน้าเปิด LoRa IoT by CAT แล้วใน 26 จังหวัด พร้อมเร่งขยายโครงข่ายทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 62 มาพร้อมโซลูชั่นให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นลำดับแรก ชี้เริ่มนำไปทดลองใช้งานได้จริงแล้วในภาคการเกษตรและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มั่นใจการเติบโตของ IoT จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT ได้เร่งขยายโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN อย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและ IoT ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งครบทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 CAT โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการ LoRa IoT by CAT เป็นบริการ Smart Solutions ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะรูปแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย อาทิ ระบบติดตามบุคคลหรืออุปกรณ์ โคมไฟถนนอัจฉริยะ ระบบการวัดค่าอัจฉริยะ มิเตอร์อัจฉริยะ ที่จอดรถอัจฉริยะ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้โครงข่าย LoRaWAN เปิดใช้งานแล้วใน 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ น่าน นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี และปัตตานี

สำหรับการทำตลาดโซลูชั่นนั้นในช่วงแรกจะเจาะกลุ่มภาครัฐ เนื่องจากมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนเอกชนจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ CAT และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา CAT ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักโครงข่าย LoRaWAN ควบคู่ไปกับบริการ LoRa IoT by CAT มากขึ้น

รวมถึงจับมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร สมาคมวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาการใช้งาน IoT เพื่อนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยใช้จุดเด่นของ LoRaWAN ที่เหมาะกับการใช้งาน IoT หรือ Internet of Things เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล อัตราการใช้พลังงานต่ำในการส่งข้อมูล

“LoRa IoT by CAT สามารถพัฒนาโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้าน Smart City ของทุกจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการใช้งานในภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ มีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม

อาทิ โครงการฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โครงการจัดสร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดน่าน โดยตั้งสถานีตรวจวัดอากาศกระจายไปในทุกตำบล และรายงานผลข้อมูลแบบ Near Real Time ผ่านทาง Web Application เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง เป็นต้น”

ดร.ณัฏฐวิทย์ กล่าวว่า ภาพรวมการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์ IoT บนโครงข่าย LoRaWAN ในเมืองไทยยังมีโอกาสเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก LoRaWAN เป็นโครงข่ายสำหรับการเชื่อมต่อ IoT ที่เข้ามาเสริมโครงข่ายในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่เดิม (เช่น 3G 4G รวมทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก) เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งานในอนาคตซึ่งจะมีการขยายตัวของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะจะมีอุปกรณ์ IoT อีกมากมายที่จะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การรักษาพยาบาล เป็นต้น

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทีมอาจารย์ในสาขาฯ ผู้ริเริ่มพัฒนาการใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับโครงการฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กล่าวว่า โครงข่าย LoRaWAN มีคุณสมบัติส่งคลื่นความถี่ได้ไกลแต่ใช้พลังงานที่ต่ำ เหมาะต่อการนำมาใช้ในงานด้านต่างๆ มากมาย ม.ศรีปทุม จึงได้ร่วมมือกับ CAT ในการศึกษาและนำ LoRaWAN มาใช้กับอุปกรณ์ IoT เพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น

โดยเริ่มทดลองกับโรงเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่จังหวัดอยุธยา ด้วยการสร้างระบบควบคุมจัดการผ่านสมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความสะดวกของเกษตรกรที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานผ่านไลน์เอพีไอเพื่อให้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ง่าย

และด้วยโครงข่าย LoRaWAN ที่ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 15 กิโลเมตร จึงตอบโจทย์เกษตรกรที่ต้องการขยายการผลิต พอมีการขยายโรงเรือนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ต่างจากเดิมที่การใช้ WiFi ไม่สามารถครอบคลุมได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT