CAT เปิดราคาแพ็คเกจ ‘LoRa IoT by CAT’ ให้ได้ใช้จริงกันแล้ว

บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) หรือ CAT ได้แนะนำเทคโนโลยีโครงข่าย LoRa (Long Range Network) ซึ่งรองรับการให้บริการ IoT มาระยะหนึ่งแล้ว และวันนี้ได้เปิดให้บริการภายใต้ชื่อ ‘LoRa IoT by CAT’ โดยมีแผนดำเนินการขยายโครงข่ายให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศภายในระยะเวลา 2-3 ปี
เบื้องต้น CAT ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งและให้บริการโครงข่าย LoRa ตั้งแต่กลางปี 2560 เพื่อรองรับการให้บริการในจังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม่ น่าน สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต
และในปี 2561 CAT พร้อมที่จะขยายพื้นที่ให้บริการไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
โดยอุปกรณ์ที่จะมาใช้บริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ามาใช้งานในระบบ LoRa Network จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบของอุปกรณ์สื่อสาร 2 ชนิด คือ 1.Starter Kit เป็นชุดอุปกรณ์สำเร็จเพื่อใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือ sensor ต่างๆ
เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลผ่านมายัง LoRa Network ได้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มพัฒนาอุปกรณ์และ application 2.Communication Module เป็นชิพเซ็ตขนาดเล็กที่ได้รวมระบบส่งสัญญาณขนาดเล็กไว้ในชุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในระดับสูงและต้องการนำไปสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น wristband เป็นต้น

แพ็กเกจ LoRa IoT by CAT สามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด ดังนี้

1.Starter Kit ราคาชุดละ 1,290 บาท ซึ่งรวมค่าใช้บริการ LoRa Network Connection ฟรี 1 ปี (มูลค่าปีละ 300 บาท)
2.Communication Module ราคาชุดละ 590 บาท ซึ่งรวมค่าใช้บริการ LoRa Network Connection ฟรี 1 ปี (มูลค่าปีละ 300 บาท)
ทั้งนี้ หน่วยงานหรือบริษัทที่สนใจจะพัฒนาอุปกรณ์หรือ application สามารถติดต่อเพื่อขอรับอุปกรณ์ทั้งสองแบบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาบริการกลุ่มลูกค้าองค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร.0-2104-4829  (ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) website : Loraiot.cattelecom.com e-mail :  [email protected]