ทำไมจีนและอินเดียเลือกคลื่นความถี่ 2300 MHz มาใช้กับเทคโนโลยี LTE-TDD อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ขณะที่ทั่วโลกมีความต

Read more