ทำไมจีนและอินเดียเลือกคลื่นความถี่ 2300 MHz มาใช้กับเทคโนโลยี LTE-TDD อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

Hits: 34ขณะที่ทั่วโล

Read more