นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

‘กลุ่มสามารถ’ โชว์ AI ตรวจจับภัยคุกคามจากไอบีเอ็ม

ซีเคียวอินโฟ ผู้ให้บ

Read more

เทรนด์ไมโคร ชี้ 1 ใน 3 ของเจ้าหน้าที่ไอที รู้สึกถูกโดดเดี่ยว

เทรนด์ไมโคร เผยผู้บร

Read more