นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

‘กลุ่มสามารถ’ โอ่ 2 เดือนกวาดสัญญาแล้วกว่า 2 พันล้านบาท

‘กลุ่มสามารถ&#

Read more