รมว.ดิจิทัลฯ เร่งดัน ‘เคเบิลใต้น้ำ’ CAT ตั้งเป้าเป็น ASEAN Digital Hub

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ

Read more