ไมโครซอฟท์ ลงทุนพัฒนาโซลูชั่น Agri-Tech ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Hits: 105ไมโครซอฟท์

Read more

ไมโครซอฟท์ จัดกิจกรรม#HourOfCode ปีที่ 4 สอนเขียนโค้ดให้เยาวชนทั่วไทย ด้วยเกมส์ฮิต Minecraft

Hits: 6ไมโครซอฟท์ จั

Read more