ดร.ปรง ธาระวานิช หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เอไอเอส (AIS Academy)

AIS Knowledge Station รับพระราชทานเกียรติบัตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

Read more

คณะผู้บริหารและพนักงานเอไอเอส ร่วมถวายความจงรักภักดี

เอไอเอส นำโดยนายสมชั

Read more
โครงการญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์

กรมพินิจฯ ผนึกเอไอเอส เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกล

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more