สจล.เปิดวิทยาเขตชุมพรเป็นที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัย ‘ปาบึก’

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more

สจล. เปิดตัว 2 แอปฯ ยกระดับรถพยาบาลฉุกเฉิน ปลอดภัย-ฉับไวขึ้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเ

Read more

สจล. เปิดตัว SDN & Cloud Computing Center ระบบเครือข่ายการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more