นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

DGA ชูเทคโนโลยี หนุนเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โปร่งใส

DGA ประกาศพร้อมหนุนเ

Read more