เผยสถานการณ์ผู้บริโภค ร้องเรียนโฆษณาเกินจริงอันดับ 1

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ

Read more
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องกสทช. ให้บังคับใช้ประกาศเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคล ฯ กับผู้ให้บริการ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ

Read more
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)

ผู้บริโภค 385 รายร่วม มูลนิธิผู้บริโภค ฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีปัดเศษวินาทีการโทร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภ

Read more