ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะเปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ฟอร์ด ได้คิดค้นเทคโน

Read more

ทีมอลล์และฟอร์ดเปิดตัว “ตู้จำหน่ายรถยนต์อัตโนมัติ” ตู้แรกของประเทศจีน

ทีมอลล์ และฟอร์ด มอเ

Read more