นายสัทธา สุภาพ ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)

พีทีจี ผันตัวสู่ดิจิทัล พร้อมจัดการข้อมูลด้วย Autonomous

พีทีจี หรือผู้ให้บริ

Read more