นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

AIS Business ประกาศนโยบายเป็น ‘ผู้นำบริการ ICT’

AIS Business แถลงวิส

Read more