กสทช. ส่งเงินประมูล งวด 2 กว่า 20 ล้านบาท ส่งก.คลังฯเป็นรายได้แผ่นดิน

สำนักงาน กสทช. นำเงิ

Read more