นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า

บราเดอร์เล็งใช้ Chatbot ลดต้นทุน คุยกับลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง

บราเดอร์ เดินหน้ารัก

Read more