นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี

โกลบเทค ปรับกลยุทธ์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลต่อยอดธุรกิจ

โกลบเทค ปรับ NEW Tag

Read more