นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี (ไทย)

ยูโอบี เปิดช่องให้เอสเอ็มอีขอสินเชื่อผ่านแอป MatchLink

ยูโอบีเปิดช่องทางการ

Read more