ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

CAT รีแบรนด์ใหม่ใส่ใจตั้งแต่ดีเอ็นเอของ พนักงาน

CAT ปรับภาพลักษณ์แบร

Read more