ดีอีจับมือ ATCI เปิด ICT Youth Camp หนุนเยาวชนเข้าถึงและเข้าใจการใช้เทคโนโลยี

Hits: 58กระทรวงดิจิท

Read more

กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนผู้ขายสินค้าโฆษณาเกินจริง-หลอกลวงผู้ซื้อผ่านสื่อออนไลน์

Hits: 37กระทรวงดิจิท

Read more

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าถ่ายทอดวิชาสร้าง ‘จิตอาสาเน็ตประชารัฐ’ ทั่วประเทศ

Hits: 70กระทรวงดิจิท

Read more

ยอดเน็ตประชารัฐใกล้ความจริง ดีอี ขึ้นเชียงรายดันดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน

Hits: 60ยอดติดตั้ง เ

Read more

กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนตรวจสอบความน่าเชื่อถือผู้ขายสินค้าออนไลน์ทุกครั้งก่อนซื้อ

Hits: 27กระทรวงดิจิท

Read more

กระทรวงดิจิทัลฯ หารือ OneWeb ร่วมพัฒนาเน็ตประชารัฐ ส่อเมินไทยคม

Hits: 37ผช.รมว.กระทร

Read more