TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

COVID-19 ปัจจัยเร่ง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อธิการบดีแห่งประเทศไทย
ภาพโดย Tumisu จาก Pixabay

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เตรียมจัดประชุมวิชาการออนไลน์ครั้งใหญ่ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” หลังวิกฤตโควิด-19 กลายเป็นปัจจัยเร่งสำคัญทำให้นักวิชาการด้านการศึกษาตื่นตัว รับเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอย่างจริงจัง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) กล่าวว่า วิกฤติ COVID-19 กลายเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการระดมสมองของนักการศึกษาครั้งใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้ระบบการศึกษาทั้งหมดขับเคลื่อนต่อไปได้ และเครื่องมือสำคัญคือการใช้ Educational Technology มาเป็นตัวช่วย โดย ทปอ. จะจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ผ่าน ZOOM Webinar ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น.

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกต่อผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลกระทบในวงกว้างไปทุกประเทศทั่วโลก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ และสิ่งที่ใกล้ตัวคือการปฏิรูป “วงการการศึกษา” ทั่วโลกครั้งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนการสอน การดำเนินชีวิต และการทำงานของภาคสังคมต่าง ๆ รวมทั้งจะมีการหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของระบบสาธารณสุขของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยมีหัวข้อการประชุมและกำหนดการ ดังนี้

เวลา 14.00 – 20.00 น. : COVID-19: the Global New Reality

ประกอบด้วย Sub-themes:

A. Medical & Health: infectious data and forecasting

B. Social Communication & Public Measure: privacy, security

C. Economy, Business & Services: food security

D. Education & Life-long Learning

E. City, Living & Tourism

F. Technology & Innovation

และในเวลา 20.00 – 21.00 น. จะเป็นช่วง Special Talk : “COVID-19 Together: ร่วมเดินเคียงข้างไปด้วยกัน ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคุณสุทธิชัย หยุ่น พร้อมแขกรับเชิญ

ขอเชิญประชุมสัมมนาออนไลน์ระดับโลก ครั้งใหญ่ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/ และจะได้รับ Link ในการลงทะเบียน