นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส

AIS ย้ำที่1 อีสาน พร้อมรุกฟิกซ์โมบายคอนเวอร์เจนซ์

AIS ย้ำเครือข่ายอันด

Read more
นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของซิสโก้

ซิสโก้ จับมือ ม.อ.สร้างต้นแบบ Smart City สู่ระดับจังหวัด

เมื่อเราพูดถึงเมืองอ

Read more