แสนสิริ ดึง ‘สตาร์ค’ ออกแบบคอนโดระดับไอคอนิค ดีไซน์

แสนสิริ รังสรรค์ เซล

Read more

ก.อุตสาหกรรม ผนักเดนโซ่ ผุดศูนย์โชว์เคสและพัฒนาระบบการผลิตยุคใหม่

ดร.สมชาย หาญหิรัญรัฐ

Read more