เอสซีกรุ๊ปเลือกใช้ ‘Nava’ จากไทยคมเพิ่มประสิทธิภาพเรือเดินทะเล

Hits: 42ไทยคมพร้อมติ

Read more