กสทช. ดึงผู้ให้บริการร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ‘พายุโพดุล’

สำนักงาน กสทช. เรียก

Read more