นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รมว.ดีอีตรวจเยี่ยม CAT พร้อมเน้นให้ปรับตัวสู้ธุรกิจ ดิจิทัล

รมว.ดีอีตรวจเยี่ยมบร

Read more
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

NEA อัดโปรแกรมกอดสัมพันธ์ผู้นำ หวังสร้างอาเซียนแบรนด์

กรมส่งเสริมการค้าระห

Read more
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอี เตรียมตั้ง ศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ เร่งกวาดล้างข่าวลวง

กระทรวงดิจิทัลฯ บูรณ

Read more
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชน

เอกชนเมินร่วมลงทุน EEC ดีอี เด้งรับปรับกระบวนท่าใหม่

กระทรวงดิจิทัล เปิดร

Read more

‘อีสท์วอเตอร์โมเดล’ กลยุทธ์สู้ภัยแล้งภาคตะวันออก

อีสท์วอเตอร์เปิดแผนร

Read more

สถิติ จัด ระบบการจัดเก็บข้อมูลลุ่มน้ำ หวังต่อยอดแก้ปัญหาน้ำ

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more