นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชน

เอกชนเมินร่วมลงทุน EEC ดีอี เด้งรับปรับกระบวนท่าใหม่

กระทรวงดิจิทัล เปิดร

Read more

‘อีสท์วอเตอร์โมเดล’ กลยุทธ์สู้ภัยแล้งภาคตะวันออก

อีสท์วอเตอร์เปิดแผนร

Read more

สถิติ จัด ระบบการจัดเก็บข้อมูลลุ่มน้ำ หวังต่อยอดแก้ปัญหาน้ำ

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า

ดีป้า เดินสายพบผู้นำเมือง พร้อมรับสมัครเป็น เมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษ

Read more

ทีโอที ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรร

Read more