รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษ ยกระดับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพ

Read more

‘สถิติ’ เตรียมต่อยอดข้อมูลเน็ตประชารัฐให้มากกว่าที่ดีอีสั่ง

สถิติ เตรียมประเมินโ

Read more

ดีอีชะลอแผนโอนทรัพย์สินบริษัทลูกทีโอที-แคท หลังพบหลายประเด็นต้องพิจารณา

ดีอี เผยชะลอแผนโอนทร

Read more

ดีอี ลงล้วงลูกท้องถิ่น ผลักดัน Government Big Data ตั้ง สสช. – สรอ. เป็นเจ้าภาพ

กระทรวงดิจิทัลฯ เดิน

Read more