ดีอี ลงล้วงลูกท้องถิ่น ผลักดัน Government Big Data ตั้ง สสช. – สรอ. เป็นเจ้าภาพ

กระทรวงดิจิทัลฯ เดิน

Read more

ดีอี ผนึก กสทช.เร่งสร้างความตระหนักต่อความคิดเห็นบนข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง

กระทรวงดีอี และสำนัก

Read more

ดีอี ส้มหล่นได้เงิน 602 ล้านบาทเปลี่ยนสายทองแดงเป็นไฟเบอร์แบบไม่ต้องรอ

ดีอี เผยหลังหารือกับ

Read more

ดีอี ลงพื้นที่ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเดื่อ” หนุนชุมชนสร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลฯ หรือ

Read more