ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะเปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ฟอร์ด ได้คิดค้นเทคโน

Read more