TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

อินเตอร์ ฟาร์มา ลงนามซื้อขายกัญชาชงและกัญชา

กัญชา

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP (ที่4จากซ้าย) และ พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF (ที่2จากซ้าย) พร้อมด้วย นายณัฎฐนันท์ พันธุวงศ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจซื้อขายผลิตภัณฑ์จากกัญชาชงและกัญชา เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และต่อยอด ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)