TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

บำรุงราษฎร์ เตรียมเปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ 9 ก.ค.นี้่

บำรุงราษฎร์

โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เตรียมเปิดรับการจองวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา’ให้กับผู้ที่สนใจ โดยคำถึงหลักความจำเป็นภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดจำนวนวัคซีนที่ยังขาดแคลน โดยกลุ่มลูกค้าที่จะได้สามารถจองได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศขอว่าต้องไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนมาก่อน หรือกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาก่อนหน้า สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคมนี้เป็นต้นไป

ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าถึงวัคซีน แนะนำให้ฉีด ซึ่งถ้าในประเทศไทยขณะนี้คือกลุ่มชาวต่างชาติ
และสำหรับท่านที่ฉีด Sinopharm หรือ Sinovac ครบ 2 เข็ม และต้องการฉีดโมเดอร์นาเป็น booster 1 เข็ม ซึ่งคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มคนไข้รุ่นแรกๆ

สำหรับผู้ที่ฉีด AZ ควรฉีดให้ครบ 2 เข็ม แล้วรอวัคซีนที่กำลังจะออกเป็น generationใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตกำลังดำเนินการผลิตอยู่ วัคซีนดังกล่าวจะป้องกันโควิด-19 ได้หลากหลายสายพันธุ์ ที่เรียกกันว่า Multi-variant vaccine คล้ายๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดเพียงตัวเดียว ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์

สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีน AZ ไปแล้ว 1 เข็ม ไม่แนะนำให้สลับ platform มาฉีดโมเดอร์นา
อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด อาการอื่น ๆ อาจพบ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ และคลื่นไส้อาเจียน ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้เองหลังฉีดยาประมาณ 2 – 3 วัน โดยยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า หลักการการสั่งวัคซีนทางเลือก Moderna ของ รพ.ไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ การพิจารณาตามกำลังคนของบุคคลากรของเรา และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อม รับได้ประมาณวันละ 300 ราย โดยที่ผ่านมา รพ. ได้รับคำชมเชย ด้านการจัดการ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ไม่แออัด จากการจัดการการฉีดวัคซีน ผ่านหมอพร้อม ที่กำลังดำเนินการอยู่

แต่กระนั้นเราก็ต้องการให้ผู้ป่วยของ รพ เข้าถึงวัคซีนทางเลือกอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ตามหลักการงานวิจัยที่ปรากฎ ซึ่งวันนี้ได้รับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนน้อยกว่าที่จอง ทำให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำเป็นต้องบริหารจัดการ และมีความยืดหยุ่นในการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง

ขออ้างอิงจากหลักการการรับวัคซีนที่ อ.วิชัย ได้เรียนให้ทราบนั้น ดังนั้น โรงพยาบาลฯ ขอบริหารจัดการเรื่องวัคซีนทางเลือก Moderna ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ เลย
รับ Moderna 2 เข็ม (คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

2. กลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้ จัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ ในการบริบาลผู้ป่วยของเราได้ตามมาตรฐาน

สำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

รพ ขอแสดงความชื่นชม ต่อการตัดสินใจของภาครัฐ ที่จะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อบริการฟรีให้กับภาคประชาชน นับเป็นการแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจทำให้เราสามารถมีวัคซีน Moderna เหลือเพิ่มขึ้น หากสามารถใช้ Pfizer กับบุคลากรของเรา เพื่อนำไปสู่การกระจายสู่ภาคประชาชนที่มีความจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้สำหรับ กลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca แนะนำให้ฉีด AZ ให้ครบ 2 เข็ม แนะนำให้รอวัคซีนตัวใหม่ในกลางปีหน้า generation 2 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ซึ่งอาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์ ฉีด AZ ครบ 2 เข็ม ก็เพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้าได้ หากท่านจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น ผู้ที่ฉีด AZ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้

ที่ผ่านมามาบำรุงราษฎร์จะยังไม่เปิดให้จองวัคซีนและไม่ให้ชำระเงินล่วงหน้า จนกว่าเราจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ว่าจะได้รับวัคซีนอย่างแท้จริง และได้ทำการศึกษาข้อมูล และผลการวิจัยอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนการกระจายวัคซีนให้ผู้ป่วยที่จำเป็น ซึ่งวันนี้เรามีความชัดเจนมากแล้ว

โรงพยาบาลฯ จะเปิดให้ทำการลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านหน้า website Bumrungrad.com เพียงแหล่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ต้องกรอกแบบสอบถาม เปิดเผยประวัติการรับวัคซีน ตามความเป็นจริง และทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน ว่าเข้าเกณฑ์ ตามกลุ่ม ไม่เคยรับวัคซีน หรือกลุ่มรับวัคซีน sinovac 2 เข็ม หรือไม่

หากท่านผ่านเกณฑ์ ทาง รพ จะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปให้ทางอีเมล เพื่อทำการชำระเงินค่าจองต่อไป เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม รพ ขอกำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวัน เมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียน และเปิดรับใหม่ในวันถัดไป

ทั้งนี้ รพ. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับ รพ ก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับถัดไป และขอให้ผู้ป่วยของ รพ. เตรียมเลขประจำตัวผู้ป่วยให้พร้อม ก่อนการลงทะเบียน
การจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ การชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้ป่วยของ รพ. บำรุงราษฎร์ ดาวน์โหลด Bumrungrad Application ที่มีเมนูใหม่ My Vaccination Records ที่บันทึก:

  • แสดงประวัติการฉีดวัคซีน
  • แจ้งเตือนวันครบกำหนด
  • เพื่อทำให้ท่านได้ทราบประวัติการรับวัคซีนทุกประเภท รวมทั้งวัคซีนโควิด-19 ที่ถูกต้อง