TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทิพยประกันภัย มอบสับปะรดแก่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ทิพยประกันภัย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบสับปะรด จำนวน 2.5 ตัน ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง ตาม “โครงการเกตรเป็นสุข” เพื่อนำไปมอบให้กับ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบ ทิพยประกันภัยขอส่งกำลังใจให้แก่ พี่น้องเกษตรกร แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงประชาชนทุกๆท่านให้ปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด