TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

มูลนิธิอิออน มอบเครื่อง AirvoTM2 ให้ รพ.รามาฯ

AirvoTM2

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (AirvoTM2) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย N95 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มูลนิธิอิออนประเทศไทยยังคงให้การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน อุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อร่วมสู้ภัยวิกฤตการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน