TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

TIP มอบประกันแพ้วัคซีนโควิดให้ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ทิพยประกันภัย

คุณอนุกูล เย็นใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรับประกันภัย ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมมอบประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ตามโครงการ “TIP ห่วงไทย สู้ภัยโควิด” และน้ำดื่มทิพย จำนวน 304,500 ขวด ให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ตลอดระยะเวลาของโครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน ลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงหากติดเชื้อ ลดจำนวนผู้ป่วย

โดยสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจนเกิดภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน ทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 60 วัน หลังจากการฉีดวัคซีน ณ ไอคอนสยาม