TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทิพยประกันภัย ถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล 71 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ประกัน

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาส อายุครบรอบ 71 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร