TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

เมโทรซิสเต็มส์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 3 โรงเรียน

เมโทรซิสเต็มส์

เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และคุณณรงค์ จารุวจนะ กรรมการ เป็นประธานในโครงการ METRO CARE ฟุตบอลเพื่อรอยยิ้ม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อนำรายได้จากกิจกรรมทั้งหมดไปพัฒนาด้านการกีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

โดยการร่วมสมทบทุนจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ได้ยอดบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 130,080 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ 3 โรงเรียนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (นครนายก) โรงเรียนวัดวังปลาจีด (นครนายก) และโรงเรียนบ้านคลองตามั่น (ปราจีนบุรี) ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากน้องๆ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง