TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

จับตา NT ความหวังใหม่ของโทรคมนาคมภาครัฐ ?!?

NT

ข่าวใหญ่ของวันนี้คือการประกาศรวม CAT และ ทีโอที รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของประเทศไทยให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือว่า NT ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพันธกิจของการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดทำด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จะเห็นได้ว่า พันธกิจหลักของการควบรวมนอกจากการลดความซ้ำซ้อนของการดูแลสมบัติโทรคมนาคมของชาติแล้ว NT ยังถูกคาดหวังให้กลายเป็นกลไกหลักของการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการกระจายความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงเทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่งหากมองดูความสามารถและทรัพย์ของทั้ง 2 กิจการที่เมื่อควบรวมแล้วก็ทำให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กลายเป็นธุรกิจด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปโดยปริยาย

โดยพันธกิจที่สำคัญถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 2.ธุรกิจโครงข่ายระหว่างประเทศ 3.โทรศัพทฺ์ประจำที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.โครงข่ายโทรศัพท์ไร้สายเคลื่อนที่ และ 5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งคือการควบรวมในครั้งนี้ เรายังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่

โดยในการควบรวมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเนื่อง โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของ CAT และ TOT มาทั้งหมด โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมที่จะดำเนินงานของ CAT และ TOT อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT โดยทั้งสองหน่วยงานได้พิจารณาแนวทางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

ด้านนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าศูนย์บริการลูกค้าของเราได้เชื่อมโยงระบบของ CAT และ TOT เดิมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้ นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

ในวันจดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ 536 แห่ง ซึ่งก็คือสำนักงานบริการลูกค้า, CAT Shop ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT และ TOT ทั้งหมด ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT สามารถติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกแห่ง ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยงและส่งต่องานระหว่างกัน นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการลูกค้าต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบและจัดเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด

NT บนความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลง

ในภาพรวมของนโยบายดูมีความชัดเจนของการดำเนินพันธกิจ ทั้งในมุมของความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อภาระทั้งหมดที่หน่วยงานทั้ง 2 มีต่อเนื่องมากจากอดีต แต่กระนั้นสิ่งที่น่าขบคิดต่อไป คือความสามารถของการแข่งขันที่ฝ่ายบริหารจะสามารถทำได้ แน่นอนว่าบอร์ดของ NT ที่แม้ว่าจะมีเป้าหมายของการเป็นตัวหลักและเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาด้านการสื่อสารดิจิทัลของประเทศแล้วก็ตาม

มองไปที่คณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีหม่อมหลวงชโยทิศ กฤดากร เป็นประธานกรรมการ แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีที่ได้ผู้บริหารมืออาชีพที่คร่ำหวอดจากองค์กรชั้นนำและอยู่ในระดับชนชั้นสูงของประเทศเข้ามาช่วย แต่กระนั้นก็น่าคิดว่าการดึงผู้บริหารระดับสูงสายการเงินเข้ามา แล้วประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำพาองคาพยพขององค์กร ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องของโลกดิจิทัล จะมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด เพราะบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำบ่นจากคนสายเทคที่มักตกอยู่ในสถานการณ์ เสนอโซลูชั่นให้ท่านผู้เฒ่าเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายและสนุกเลย

ขณะที่หันมามองที่นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และรองปลัดกระทรวงการคลัง และนายจำเริญ โพธิยอด ที่เป็นถึงอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังเช่นกัน ซึ่งแม้ว่าทั้ง 2 ท่านจะมีประสบการณ์ของการบริหารขั้นสูงมาอย่างโชกโชนทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังนับว่าเป็นนักบริหารสายการเงินทั้งคู่

ซึ่งเมื่อมองมาที่อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้งทีโอทีและ กสท โทรคมนาคม ทั้งนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ ที่ดูเหมือนจะเป็น 2 หน่อที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในองค์กรทั้ง 2 ก่อนควบรวมภายใต้ชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม

แต่กระนั้นก็ต้องยอมรับว่า การดำเนินงานของทั้งคู่ที่ต้องผ่านความยากลำบากในขั้นตอนการบริหารตามสไตล์ของการกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐ เป็นเรื่องที่ขัดขวางความเร็วของการแข่งขันได้อยู่หมัดเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เราก็คาดหวังที่จะเห็นโครงสร้างการบริหารรูปแบบใหม่ที่กระชับและฉับไว พอที่จะแสดงความเป็นตัวตนแบบที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ควรจะเป็น

แน่นอนว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของการควบรวม แพคเกจการให้บริการต่างๆจึงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่โอนย้ายมาจากบริษัททั้ง 2 เดิมก่อนหน้า มาใส่หีบห่อใหม่ขายต่อในชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แต่สิ่งที่น่าคิดว่าวันนี้เราจะได้เห็นแต่กลับไม่ได้เห็นคือวิสัยทัศน์ของการก้าวไปสู่โลกของดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ เรายังไม่เห็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่ NT จะสามารถโดดเด่นบนเวทีโลกมากกว่าการกอดรัดทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีในอดีตของประเทศไว้อย่างเหนียวแน่น

และหากมองย้อนกลับไปจากประสิทธิภาพของการดำเนินงานขยายโครงข่ายโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันก็น่าจะพอรู้กันดีถึงประสิทธิภาพของการเข้าใช้บริการ และเข้าใจดีว่าเรื่องของความเท่าเทียมไม่ได้มีอยู่จริง วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราอาจจะต้องจับตามองการดำเนินงานของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แห่งใหม่นี้อย่างใกล้ชิด ว่าจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายของการบริหารด้วยขั้นตอนควบคุมแบบเดิมๆได้หรือไม่ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันบนโลกของเทคโนโลยีได้ดีเพียงใด

ทั้งนี้สำหรับสำนักงานใหญ่ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการต่าง ๆ ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ, NT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1888 ตลอด 24 ชั่วโมงและเว็บไซต์ www.ntplc.co.th