TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กัมพูชา ผุดศูนย์เกษตรเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืน

กัมพูชา
Image by Sasin Tipchai from Pixabay

การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ได้รีเซ็ตสมมติฐานพื้นฐานที่หนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ใน กัมพูชา ปัจจุบัน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นคุณลักษณะสำคัญในการฟื้นฟูภาคการเกษตร โดยมี Neak Oknha Chen Zhi (陈志公爵) และ Prince Group เป็นหัวหอกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้

ทั้งนี้เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักในกัมพูชา ซึ่งมีการจ้างงานมากกว่าหนึ่งในสามของแรงงาน และวิกฤตในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับภาคส่วนนี้ เนื่องจากต้องเผชิญกับโอกาสในการ “สร้างให้ดีขึ้น” จากคำกล่าวของ CGIAR เครือข่ายการวิจัยทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุด

ประเทศกำลังพัฒนาเช่นกัมพูชาขึ้นอยู่กับการส่งออกทางการเกษตร และจำเป็นต้องย้ายออกจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระบวนการที่ใช้น้ำมาก โดยในวิธีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมจะเพิ่มจำนวนการตัดไม้ทำลายป่าและการพังทลายของดินให้มากขึ้นด้วย

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Chen Zhi และ Prince Group ได้เปิดตัวสวนเกษตรเชิงนิเวศที่ Prince Manor Resort ในพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่ทันสมัยในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแห่งใหม่ เพื่อช่วยปลูกฝังเมล็ดพันธุ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ชาวกัมพูชา และยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการทำฟาร์มสมัยใหม่ และสวนเกษตรเชิงนิเวศยังจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ Prince Manor Resort ซึ่งเป็นรีสอร์ทเชิงนิเวศระดับนานาชาติที่มีพื้นที่ 136,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในราวเดือนตุลาคมหน้า

ที่รีสอร์ทผู้เข้าชมจะได้เห็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนและวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรระหว่างประเทศและกัมพูชา ตัวอย่างเช่นพื้นที่เพาะปลูก 10,000 ตารางเมตรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งควบคุมความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด คาร์บอนไดออกไซด์และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีระบบกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis ที่ทันสมัย และระบบผสมผสานน้ำและปุ๋ยแบบอัจฉริยะ นอกจากนี้รีสอร์ทยังมีเรือนกระจกที่มีการปลูกพืชและสัตว์ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นโดยใช้ทรัพยากรจากภูมิภาค

ขณะที่สวนจะใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาสำหรับการเยี่ยมชมของนักเรียน ครอบครัวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในฐานะกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบ Chen Zhi และ Prince Group ได้เปิดตัวรีสอร์ทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรในท้องถิ่นในกัมพูชาครั้งนี้

ด้วยพื้นที่เกือบเก้าในสิบของรีสอร์ทที่ประกอบด้วยผืนป่า ปรินซ์ แมเนอร์ รีสอร์ทจะเป็นแบบอย่างสำหรับความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของกัมพูชา สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่รีสอร์ท ได้แก่ สวนดอกไม้ สวนสนุก สวนน้ำและบ้านพักหลายหลัง

ก่อนที่จะเกิดการระบาด รายได้เกษตรกรในกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งนำไปสู่น้ำท่วมและภัยแล้ง และราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวเปลือกมันสำปะหลังและผักอื่น ๆ รวมทั้งผลผลิตในดินที่ลดลง ในปีนี้การสำรวจโดยที่ปรึกษาในพื้นที่พบว่า รายได้จากการทำฟาร์มคาดว่าจะลดลง 55% ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้

การสร้างสวนเกษตรเชิงนิเวศโดย Chen Zhi และ Prince Group เป็นก้าวเล็ก ๆ แต่สำคัญที่จะช่วยภาคการเกษตรในกัมพูชา โดยการเพาะปลูกจะอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม และการหารือ ซึ่งจะช่วยผลักดันความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรเอกชนในกัมพูชา

Chen Zhi และ Prince Group จะยังคงมีส่วนสำคัญในการพัฒนากัมพูชาผ่านโครงการต่างๆ ติดตามโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนและให้การสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของชาวกัมพูชาและเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ครอบครัวชาวกัมพูชาเฉลี่ยมีพื้นที่นาอยู่ราว 3.125 ไร่เพื่อทำการเกษตรยังชีพ รวมแล้วภาคการเกษตรมีพื้นที่รวมกว่า 25 ล้านไร่ โดยราว 18.75 ล้านไร่ ใช้พื้นที่สำหรับปลูกข้าว ราว 1 ล้านไร่ และราว 1.875 แสนไร่เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกผัก

มีแรงงานเกือบ 3 ล้านคนที่ทำงานในภาคการเกษตรส่วนนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความยากจนและความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว

เกษตรกรรายย่อยบางรายปลูกพืชหนึ่งครั้งต่อปีโดยใช้พื้นที่น้อยกว่า 31.25 ไร่ ซึ่งโดยปกติจะเป็นข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการส่งออก โดยอาศัยน้ำเพื่อการเกษตร