TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ม.ศรีปทุม ดึง ConceptD ผุดศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

ConceptD
นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ConceptD แบรนด์คอมพิวเตอร์สายทำงานจากเอเซอร์ ร่วมส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เปิด “ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club” พื้นที่พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานและประสบการณ์การทำงานรอบด้านในรูปแบบบริษัทเสมือนจริง พร้อมจัดโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง ConceptD 5 เป็นเครื่องมือพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่บุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ ConceptD ที่ได้มีโอกาสในการร่วมมือกับทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

ConceptD

สำหรับศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club เป็นความภูมิใจของ เราที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มอบโอกาสในการร่วมพัฒนาศูนย์ฯ และมองเห็นถึงประสิทธิภาพของ ConceptD 5 โน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์งานสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวางใจให้เราเป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษา บุคลากรใน D Club ได้ใช้ในการพัฒนาฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานด้วยประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเดียวกันกับที่มืออาชีพใช้ เรามั่นใจว่า D Club จะช่วยสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้ง Hard Skills, Soft Skills, Business Skill และก้าวสู่บุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมีคุณภาพ

ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club จะเป็นสนามฝึกฝนฝีมือและพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของบริษัทเสมือนจริง ให้นักศึกษาได้ทำงานจริงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งพบลูกค้า รับโจทย์ เลือกเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาชิ้นงาน และขายงาน

เอเซอร์

ด้วยความพร้อมของเราที่มีนักศึกษาที่จะเป็นบุคลากรสร้างสรรค์ผลงาน สถานที่ ทีมคณาจารย์ที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยง เรามีพันธมิตร ConceptD ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ConceptD5 ที่ติดตั้งใน D Club นี้จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การทำงานด้วยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ ร่วมกับประสบการณ์การทำงานจริงก่อนที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง