TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

อาคเนย์ สนับสนุน โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4

อาคเนย์

อาคเนย์ ประกันชีวิต ร่วมงาน โครงการคปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกผ่านชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยคุณจุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจในเครือ TCC ร่วมกับผู้บริหารสายงานตัวแทน นำทีมออกบูธประชาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนดังกล่าว