TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

วัลแคน จับมือพันธมิตร เร่งติดอาวุธผู้พิการสู่ AI Trainers

AI Trainers

วัลแคน โคอะลิชั่น จํากัด ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย ลงนามความร่วมมือกับ พันธมิตรภาคเอกชน ส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ พร้อมเปิดตัว AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “Empowering Disability to Thriving in Digital Era : ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จตุจักร กรุงเทพฯ