TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

Mobile Scanner บราเดอร์ คว้ารางวัล Good Design Award 2020

บราเดอร์

เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (Mobile Scanner) บราเดอร์ รุ่น DS-740D และDS-640 โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสุดยอดการออกแบบ ‘Good Design Award 2020’ ประเทศญี่ปุ่น โดยบราเดอร์คว้ารางวัล Good Design Award มาครอบครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

บราเดอร์แสดงศักยภาพคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 28 ปี รวมรางวัลที่ได้รับสูงถึง 214 รางวัล

นายณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Good Design Award ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์และฟังก์ชันเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือ คุณค่าที่ได้มอบสู่ผู้บริโภคและสังคม ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทจนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครอบครองได้สำเร็จ

“บราเดอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า ‘At your side’ โดยบราเดอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประมวลผลเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งมอบคุณค่าสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง”