TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้ารางวัลดีเด่น 2562

กรุงไทยพานิชประกันภัย

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2562” ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (สองจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (สองจากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) และ นาง สุชาวดี แสงอนงค์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ทั้งยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ที่พร้อมด้วยงานบริการที่ดีเยี่ยม และการดำเนินการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนเป็นอย่างดี