TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

DITP จับมือ Huawei เปิดหลักสูตร ดิจิทัล เอสเอ็มอี

ดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) และ Huawei ASEAN Academy ภายใต้บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) หลักสูตร “SMEs ตามทันเทคโนโลยีดิจิทัล” (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), บุคลากรรุ่นใหม่ (Gen-Z), ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Start Up), ผู้สนใจทั่วไป และผู้บริหารของทั้งภาครัฐและเอกชน

การฝึกอบรมจะมีทั้งแบบออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ผ่านระบบ Huawei WeLink ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์ในการเรียน Huawei ASEAN Academy รุ่นแรกในไทย และหากเข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรอง e-Certificate

หลักสูตรที่นํามาบูรณาการร่วมกันกับหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA E-Academy) มีจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ICT Market Trends and Business Innovation, หลักสูตร Roads to Cloud Services, หลักสูตร Roads to IoT Services และ หลักสูตร Roads to 5G Services อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหัวเว่ยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย ในการตั้งรับกับวิกฤตเศรษฐกิจและปรับตัว ปรับแนวคิดให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่แบบ New normal

หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ดิจิทัล มากขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้

จากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีนําการค้า จึงเกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Huawei ASEAN Academy โดยนาย Tao Liu รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ พิธีลงนามจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 39 ศูนย์การเรียนรู้ Huawei ASEAN Academy กรุงเทพฯ ภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อ “Global Business Mindset” โดยนางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการสัมมนาหัวข้อ “5G & ICT Technology for Driving Digital Economy” โดยนายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยผู้ที่ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถชมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 3 ช่องทาง ได้แก่ https://www.facebook.com/familyditp, https://www.facebook.com/nea.ditp/, https://www.facebook.com/HuaweiTechTH/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 092-259-0953 หรือ https://nea.ditp.go.th/