TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทีโอที ร่วมเชิญชวน บริจาคโลหิต วันนี้ – 31 ต.ค. 63

บริจาคโลหิต

ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชวนคนไทยร่วม บริจาคโลหิต ในโครงการของสภากาชาดไทย ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากสถานการณ์โควิด-19 โดย นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ในฐานะกรรมการจัดหาและส่งเสริมโลหิต สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ร่วมบริจาคเพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ให้ สภากาชาดไทยตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 จะได้หน้ากากอนามัยพิเศษอย่างดี “Blood Hero” สำหรับแจกฮีโร่ ผู้บริจาค จำนวนกว่า 400,000 ชิ้น ทั่วประเทศ

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กล่าวว่า เนื่องด้วยสภากาชาดไทยประสบภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอซึ่งเป็นผลกระทบจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ทีโอที ซึ่งให้ความสำคัญกับการใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตให้มีสำรองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยได้

โดย ทีโอที ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมไปถึง ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ทุกคน ได้ออกมาแสดงพลังฮีโร่ ด้วยการบริจาคโลหิตให้ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 โดยฮีโร่ทุกท่านจะได้รับหน้ากากอนามัยพิเศษอย่างดี “Blood Hero” ซึ่งเตรียมไว้มอบให้ฮีโร่ผู้บริจาค จำนวนกว่า 400,000 ชิ้น ทั่วประเทศ

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300