TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ฟีโบ้ มจธ. จับมือ TOT ร่วมเป็น Strategic partner

ฟีโบ้

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสนับสนุนและวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนามในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนามที่ใช้งานได้จริงเทียบกับในทางทฤษฎี เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยทางด้านหุ่นยนต์และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพื่อวางแผนร่วมกันถึงกรณีการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนามเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับภาคการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็น Industry 4.0 ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการนำเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 5 (5G Mobile Network) มาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การผลิตสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า เป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ ต้องเอางานวิจัยไปสร้างประโยชน์ให้ได้ การเข้ามาร่วมมือระหว่างทีโอทีและฟีโบ้ครั้งนี้จะทำให้เกิดการขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขึ้นอีกระดับหนึ่ง

“ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพและความร่วมมือของมจธ. และทีโอที จะก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม และจะผลักดันให้ความเป็น Industry 4.0 เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ขึ้น และขอเรียกว่าเป็นความร่วมมือแบบ Strategic partner ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน” รศ.ดร.สุวิทย์ กล่าว

อธิการบดี มจธ. กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่แค่อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญในหลายๆ วงการ ทั้งการแพทย์ การศึกษา และอื่น ๆ ล้วนเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้ประโยชน์จาก 5G โดยทำแพลตฟอร์ม Tele Education จะสามารถทำให้เด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษาได้ ซึ่งขณะนี้เรามีการดำเนินการแล้วในพื้นที่ กทม.

ด้าน รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทีโอที และ ฟีโบ้ จะร่วมกันศึกษาและพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยใช้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตนเอง นำกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ เข้ามาศึกษา ทำงานและพัฒนาร่วมกัน ในส่วนการสนับสนุนโครงการของฟีโบ้นั้น จะเป็นการสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนาม และนำโครงข่ายโทรคมนาคมและระบบสื่อสัญญาณต่างๆ ของทีโอที มาใช้ในโครงการ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการ

นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนของทีโอทีว่า ทีโอทีจะเป็นผู้สนับสนุนการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบสื่อสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ เช่น โครงข่ายเคลื่อนที่ยุคที่ 5 (5G Mobile Network) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ Cloud สนับสนุนพื้นที่ในการทดสอบ สนับสนุนการจัดทำห้องปฏิบัติการ 5G ภายใต้ชื่อ 5IN4 (ไฟว์อินโฟร์) และการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (Big Data and Analytics) เป็นต้น

“ฟีโบ้ ชื่อชั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ มีความชัดเจนเรื่องของการศึกษา เรื่องเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โฟกัสมาตั้งแต่เริ่มเปิดสถาบัน เราเองติดตามผลงานของฟีโบ้มาโดยตลอด ความร่วมมือในครั้งนี้ มาถึงจุดที่เป็นการก้าวกระโดดอย่างสำคัญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ Real Time ซึ่งผู้ที่พัฒนาเรื่องหุ่นยนต์อยากจะได้ ระบบที่เรียกว่า Real Time หุ่นยนต์ที่จะมีประโยชน์มากขึ้น สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่เป็น Real Time ที่สุด

และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทีโอทีมีคลื่นความถี่ (spectrum) ในย่าน 5G 26 GHz เชื่อว่า fit กับตัวเทคโนโลยีนี้ และสิ่งที่เราพยายามทำเพิ่มคือ Edge computing ซึ่งจะตอบสนองต่อ Real Time และด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่ฟีโบ้ และ TOT มีจุดเด่นในแต่ละด้าน เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทางทีโอทีพร้อมที่จะร่วมทุ่มเทกับฟีโบ้ ซึ่งการลงนามถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่จับต้องได้ และมีผลงานออกสู่สาธารณชน” นายมรกต กล่าว