TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

วัดเล่งเน่ยยี่ จัดพิมพ์ปฎิทินปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ

ประกัน

ครั้งแรกในรอบ 152 ปี ของวัดเล่งเน่ยยี่ จัดพิมพ์ปฎิทินรูปเคารพพระประธาน “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์”ในอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ เป็นครั้งแรก

พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชา กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) รับถวายปฎิทิน 2564 จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย

ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ปฎิทินครั้งแรกในรอบ 152 ปี ของวัดเล่งเน่ยยี โดยอัญเชิญรูปเคารพ “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์” ซึ่งเป็นองค์พระประธานของวัด มาจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัย ด้วยการ “ปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ มาใช้เป็นครั้งแรก” ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)