TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการจ้างงานผู้พิการในเอเชียแปซิฟิก

ไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และพันธมิตร เปิดตัวโครงการ Microsoft Enabler ซึ่งนับเป็นโครงการแรกที่อบรมด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้พิการ รวมไปถึงการอบรมให้พันธมิตรผู้ว่าจ้าง รู้จักการทำงานที่เอื้อต่อผู้พิการที่มีมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก ตลอดจนการดึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร เข้าสร้างโอกาสการจ้างงานผู้พิการในเอเชียแปซิฟิก ที่คาดว่าจะช่วยขยับจีดีพีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1-7 จากผลิตผลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น [United Nations ESCAP]

โดยโครงการนี้จะมีการนำร่องใน 5 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ก่อนขยายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคภายในสิ้นปี 2563

องค์การต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรก่อนก้าวสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่มีการจ้างงานอย่างเข้าใจและครอบคลุม (inclusive employer) และกลุ่มนายจ้างจากองค์การเหล่านี้ก็จะสามารถคัดเลือกและฝึกสอนผู้พิการให้ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากพนักงานคนอื่น การฝึกงาน การสอนงานและสร้างโอกาสในการทำงานด้านเทคโนโลยี ขณะที่ไมโครซอฟท์จะสนับสนุนการอบรมด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นในอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนแพลตฟอร์มที่ให้ทั้งสามกลุ่มทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน

“ในสถานที่ทำงานปัจจุบัน การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นสิ่งที่สำคัญ และความสามารถในการเข้าถึงงานคือพาหนะที่จะนำไปสู่จ้างงานอย่างทั่วถึง เรียกได้ว่าเป็นทั้งหน้าที่รับผิดชอบและโอกาส ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถทำอะไรได้อย่างไร้ซึ่งขีดจำกัดเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งจะสามารถเข้ามาสะท้อนความหลากหลายของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี” นาย Vivek Puthucode ,Chief Partner Officer ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก กล่าว “องค์กรที่รวมความแตกต่างหลากหลายนั้นจะได้เปรียบคู่แข่งและสามารถดึงดูดและรักษาผู้ที่มีความสามารถไว้ได้ การยอมรับความแตกต่างสามารถขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างไม่ต้องสงสัย”

ทักษะและความรู้

ไมโครซอฟท์จะเป็นผู้จัดการอบรมทางออนไลน์ในหัวข้อวิศวกรรมข้อมูลและการเขียนโปรแกรม คลาวด์คอมพิวติ้งบน Microsoft Azure รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบน GitHub ให้กับผู้พิการ เนื้อหาเหล่านี้จะช่วยเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีที่จำเป็น ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกแห่งยุคดิจิทัลที่ต้องสามารถทำทุกอย่างได้จากทางไกล และเป็นเส้นทางการเรียนรู้สู่ชุดทักษะที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมซึ่งจะเสริมสร้างคุณสมบัติในการทำงานของให้ผู้พิการต่อไป สำหรับพันธมิตรที่เป็นผู้จ้างงานของเรา ไมโครซอฟท์จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการออกแบบการทำงานเพื่อครอบคลุมบุคคลทุกรูปแบบ (inclusive design) และเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์บน Microsoft Azure

“หัวใจของโครงการ Microsoft Enabler คือโมเดลการเข้าถึงงานที่ครอบคลุม นอกจากจะเป็นการพัฒนาการจ้างงานที่ครอบคลุมถึงคนพิการในเอเชียแปซิฟิกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้ว ยังจะทำหน้าที่เชื่อมโยงคนที่มีความสามารถจากชุมชนที่มักขาดโอกาส เพื่อพัฒนาสังคมของพวกเราต่อไป” นาย Vivek กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ความร่วมือดังกล่าวจะประกอบด้วยองค์กรไม่แสวงผลกำไรจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ 1. Be. Lab (นิวซีแลนด์) 2. JA Korea (เกาหลี) 3. KODAF (Korea Differently Abled Federation) (เกาหลี) 4. SG Enable (สิงคโปร์) 5. The Redemptorist Foundation for People with Disabilities (Thailand) หรือ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (ไทย) และ 6. Virtualahan (ฟิลิปปินส์)

องค์กรไม่แสวงผลกำไรเหล่านี้จะเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับพันธมิตรที่เป็นผู้ว่าจ้าง เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้พิการ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานของนายจ้างตามความจำเป็นเพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงได้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอนงานให้กับผู้พิการ

ขณะที่พันธมิตรผู้ว่าจ้าง จะมีมากถึง 14 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 1. Cloocus (เกาหลี) 2. Cognizant Technology Solutions (สิงคโปร์และฟิลิปปินส์) 3. Crayon (สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์) 4. Datacom (นิวซีแลนด์) 5. DXC Technology (นิวซีแลนด์) 6. ePLDT (ฟิลิปปินส์) 7. HCL Technologies (สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์) 8. Ingram Micro Asia (สิงคโปร์) 9. Metanet Platform (เกาหลี) 10. Nexus Tech (ฟิลิปปินส์) 11. NTT Asia Pacific (สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย) 12. NTT Data (สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์) 13. Tech Data (สิงคโปร์) 14. Wipro (สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย)

ไมโครซอฟท์
นาย Vivek Puthucode ,Chief Partner Officer ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก

นอกเหนือจากจะได้รับการอบรมจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสร้างสถานที่ทำงานที่ยอมรับในความแตกต่างแล้ว องค์กรเหล่านี้จะได้เร่งการดำเนินการโครงการจ้างงานที่ครอบคลุมผู้พิการของตนหลังจบคอร์ส Accessibility Fundamentals จาก Microsoft Learn ซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (inclusive design) และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก

“ปี 2563 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกคน และเมื่อเรามองไปยังตัวเลขของธุรกิจและหน่วยงานของรัฐที่เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์กับไมโครซอฟท์ในภูมิภาคนี้ซึ่งน่าทึ่งเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าบทบาทด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านดิจิทัลจะมาเป็นแกนหลักของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกประเทศ และหนึ่งในวิธีที่เราสามารถสร้างการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมได้ คือการติดอาวุธด้วยทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับคนทุกคนและทุกกลุ่มธุรกิจ” เขากล่าวเสริม

การให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงาน

พันธมิตรของไมโครซอฟท์ในภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้พิการด้วยการจัดให้มีการติดตามเรียนรู้วิธีการทำงานจากพนักงานคนอื่น การสอนงาน และการฝึกงานในตำแหน่งด้านเทคนิค โอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในการเลือกผู้พิการที่มีประวัติ ทักษะ คุณสมบัติ และความมุ่งมั่นที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของงานตำแหน่งนั้น ๆ

“ความสามารถในการเข้าถึงงานเริ่มต้นจากการสร้างวัฒนธรรมแห่งการผนวกรวมคนทุกกลุ่มในสถานที่ทำงานให้เกิดขึ้น ยิ่งคุณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่าไร วัฒนธรรมองค์กรของคุณก็จะยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมของบริษัทและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการที่ประสบความสำเร็จ ที่ไมโครซอฟท์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านการเข้าถึงงานของเราคือการฝังหลักการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และเราต้องการที่จะทำให้ทุก ๆ องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยอมรับความแตกต่าง” นาย Vivek กล่าวสรุป

การสร้างโอกาสในการจ้างงานให้ผู้พิการ

เพื่อขยายแผนส่งผ่านผู้ที่มีความสามารถ (talent pipeline) ให้กับพันธมิตรและเชื่อมต่อผู้พิการที่มองหางานเข้ากับตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยี โครงการนี้ยังจะมีการจัดงานนัดพบแรงงานทางออนไลน์ในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี 2564 ซึ่งงานนี้จะนำพันธมิตรของไมโครซอฟท์และองค์กรไม่แสวงผลกำไรมารวมตัวกัน ผู้พิการสามารถใช้โอกาสนี้ในการแสดงทักษะ ประสบการณ์จากการติดตามเรียนรู้งาน และความสนใจของพวกเขา

ขณะที่ธุรกิจสามารถเสนอตำแหน่งงานที่ว่างเพื่อเชื่อมต่อกับผู้สมัครที่มีศักยภาพ นอกจากการจับคู่คนกับตำแหน่งงานแล้ว งานนัดพบแรงงานออนไลน์ยังจะมีกิจกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงในสถานที่ทำงาน เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก รวมถึงการอบรม การสนับสนุน และเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรจาก Microsoft Learn ที่ประกอบด้วยเนื้อหาใน 4 โมดูล ได้ที่ Accessibility Fundamentals และ Accessibility Technology and Tools

แนวคิดการเข้าร่วมโครงการจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร

Minnie Baragwanath, Chief Possibility Officer แห่ง Be. Lab, New Zealand กล่าวว่า ที่ Be. Lab และ Global Centre of Possibility เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานเคียงข้างกับทีมจากไมโครซอฟท์และพันธมิตรของพวกเขาในโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนี้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยกระดับการเข้าถึงงานและการจ้างงานในเอาเตอารัวและพื้นที่อื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก Access citizens เป็นแหล่งรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถ ซึ่งความสามารถเหล่านั้นยังไม่ถูกนำมาใช้ และกลุ่มคนเหล่านี้จะนำชุดทักษะเฉพาะเช่น ทักษะในการแก้ปัญหา ความคล่องตัว ความอุตสาหะ และนวัตกรรมมาสู่สถานที่ทำงานในศตวรรษที่ 21 ที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์

Moonhwan Yuh, กรรมการบริหารแห่ง JA Korea กล่าว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความหลากหลาย และผู้พิการก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายนั้น ไมโครซอฟท์ได้ร่วมกับ JA Korea ทางด้านการศึกษาแบบเรียนร่วมกันมาตลอด และตอนนี้เราต่อยอดสู่โครงการการจ้างงานที่รวมคนทุกกลุ่มเพื่อเข้าทำงานในสถานที่ทำงานที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น”

GongYeol, Choi, ประธานและซีอีโอแห่ง Korea Differently Abled Federation กล่าวว่า โลกรอบ ๆ ตัวเรากลายมาเป็นสถานที่แห่งความแตกต่างหลากหลายอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยและทำงานอยู่เป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการทำความเข้าใจต่อวิธีการที่เราสร้างคุณค่าให้กับความหลากหลายและสร้างสังคมแห่งการยอมรับความแตกต่างให้เติบโต การร่วมมือกับไมโครซอฟท์ครั้งนี้ เราเชื่อว่าเราจะสามารถกระตุ้นให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก ซึ่งคนพิการจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบและอย่างมีความหมาย”

ขณะที่ Tan Ko We, ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่ง SG Enable สิงคโปร์ กล่าวว่า การทำงานนับว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่ง และการจ้างงานจะช่วยให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่เติมเต็ม ไมโครซอฟท์ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนงาน การฝึกงาน และโอกาสการจ้างงานให้กับผู้พิการมาตลอด และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้มานำเสนอกรณีศึกษาที่ดีของพวกเขา ณ งาน Inclusive Business Forum ของ SG Enable เราหวังที่จะได้สร้างความเป็นพันธมิตรกับไมโครซอฟท์นี้ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทในสิงคโปร์มีความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจ้างงานผู้พิการ และเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นในอนาคต

ณรงค์ รัตนโสภา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประเทศไทย กล่าวว่า ชีวิตของผู้พิการในประเทศไทยคือความยากลำบากที่ต้องพบเจอในแต่ละวัน ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกปฏิบัติ ผู้พิการอาจไม่สามารถเข้าถึงสถานที่เรียนรู้หรือสถานที่ทำงาน ดังนั้นผู้พิการจึงถูกทิ้งให้อยู่ที่บ้าน ไมโครซอฟท์ได้ให้การสนับสนุนเรามาหลายปีด้วยการจัดการฝึกอบรมและการสนับสนุนซอฟต์แวร์ และตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในรูปแบบของโอกาสในการจ้างงาน เรารู้สึกขอบคุณที่ไมโครซอฟท์เข้ามาทำให้เรามั่นใจได้ว่าผู้พิการสามารถมีงานที่ดีขึ้นได้ และที่สำคัญ จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Ryan Gersava ผู้ก่อตั้งและประธาน Virtualahan Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ประสบการณ์ของเราสอนเราว่าผู้พิการคือการลงทุนเชิงบวก ด้วยการร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เราได้ฝึกอบรมพวกเขาให้มีการจ้างงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ผู้จ้างงานเห็นถึงความภักดีของพวกเขาและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ การทำงานปลดปล่อยพวกเขาจากผลกระทบจากความยากจนและการไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่คนพิการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นเพราะการปฏิบัติด้านแรงงานที่ล้าสมัยของฟิลิปปินส์ ผลกระทบจาก​การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการระบาดของโควิด-19 อาจทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ขึ้น นอกเสียว่าเราจะเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการทำให้การจ้างงานที่ครอบคลุมกลายเป็น new normal