TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

เหล็กสยามยามาโตะ แชร์นโยบายสำคัญช่วยพ้นวิกฤตโควิด-19

เหล็กสยามยามาโตะ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้างนั้น บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ภายใต้การนำของ นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งด้านกำลังทรัพย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อีกทั้ง SYS ยังให้การดูแลลูกค้าและพนักงานของบริษัท อย่างเต็มที่ เพื่อให้คนสำคัญของ SYS ทุกคน สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เผยว่า “ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 นั้น เป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน SYS ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการดูแลช่วยเหลือสังคม ตาม นโยบาย “Save you, Save Family, Save Society” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ SYS โดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งตัวพนักงานเอง และครอบครัว รวมไปถึง การจัดทำประกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน

ถึงแม้ภาครัฐจะผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ และภาคธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว แต่ SYS ก็ยังคงยึดแนวปฏิบัติในลักษณะ Social distancing โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม ช่วยลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังครอบครัวและสังคมต่อไป เพื่อให้ SYS สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ และให้การสนับสนุน SYS ดังเช่นที่ผ่านมา

นอกจากนี้ SYS ยังได้สนับสนุนเงิน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น การมอบห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และการสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง โดย SYS จะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป เช่นเดียวกับที่ได้ทำมาตลอดในช่วงวิกฤติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง” นายเจษฎา ปลั่งมณี กล่าวปิดท้าย