TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

กลุ่มทรู ร่วมกับ รพ.ศิริราช เร่งพัฒนา 5G USE CASE

กลุ่มทรู

กลุ่มทรู ผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G พร้อมด้วย พันธมิตร ฟินน์ โซลูชั่น ส่งมอบ AR Professional Consult Powered by True 5G เพื่อร่วมพัฒนา USE CASE ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอัจฉริยะTrue 5G แก่ รพ.ศิริราช อีกหนึ่งโซลูชั่นจากทรู 5G ผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนไทย เตรียมความพร้อมรับมือวิถีใหม่หรือ New Normal ของวงการแพทย์ ที่จะนำ AR Professional Consult Powered by True 5G เปิดประสบการณ์ใหม่การรักษาทางไกลแบบเรียลไทม์ ภาพคมชัด ประมวลผลรวดเร็ว วินิจฉัยตรงจุด และแม่นยำยิ่งขึ้น ณ อาคารอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนา 5G usecase ที่เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นทางการแพทย์ เมื่อนำแว่น AR Professional Consult Powered by True 5G (YEyes) ซึ่งควบคุมผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่มีโครงข่ายครอบคลุมที่ รพ. ศิริราช แล้วจะทำให้ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น ภาพชัดเจนมากขึ้นคมชัดแบบเรียลไทม์ และเพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อันเป็นคุณสมบัติเด่นของ 5G เรื่องความเร็วสูงและความหน่วงต่ำ อีกทั้ง 5G จะเพิ่มศักยภาพของระบบ AI ในการประมวลผลที่รวดเร็ว และการวินิจฉัยแม่นยำยิ่งขึ้น ลดเวลาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยในยามนี้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถี New Normal ทางการแพทย์

# true5g
# true5GTechnologyasForceforGood
#ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน
#ThankYouAllFightingHearts